Activiteiten

Steeds minder kinderen groeien nog op op een boerderij. Een omgeving met juist zoveel mogelijkheden om, vooral buiten, van alles te beleven wat je in de bebouwde kom niet of nauwelijks tegenkomt.

Buiten, waar de ruimte is om de verschillende seizoenen te beleven, om contact te hebben met de dieren. Samen met de kinderen verzorgen wij de pony, de kippen, de konijnen, de geiten en de schapen. Natuurlijk gaan we ook regelmatig kijken bij de kalfjes en de melkkoeien, zodat de kinderen kunnen zien waar de melk vandaan komt. De buitenruimte is een ruim, veilig omheind speelterrein. Aan het speelterrein grenst een wei, waar verschillende dieren de kinderen gezelschap houden.

Binnen kunnen de kinderen gebruik maken van verschillende speelhoeken. We openen om 8.00 uur op de bovenverdieping waar uw kind begeleid wordt door gediplomeerde leidsters.

Binnen is een grote verscheidenheid aan spelmateriaal. Er wordt regelmatig gezellig gezongen, voorgelezen en geknutseld. We proberen zoveel mogelijk kindvolgend te werken. Dit betekent dat er goed naar uw kind gekeken wordt en we de activiteiten zoveel mogelijk op de interesse en behoefte van uw kind afstemmen. Om toch ook een bepaalde rust en regelmaat aan de kinderen te geven zijn er wel vaste drink- en eet momenten op een ochtend.