Voeding

De Buitenschoolse opvang verzorgt het eten en drinken van de kinderen. In het voedingsbeleid hebben we beschreven hoe we hiermee omgaan. We bieden de kinderen vers fruit. volkorenbrood, beleg, crackers, soepstengels, groente en rijstewafels etc. aan. We drinken met de kinderen thee, water, limonade en melk.

Als uw kind een bepaald dieet heeft of bepaalde dingen niet lust, dan kunt u dit uiteraard doorgeven aan de pedagogisch medewerkers op de groep. Er kan dan samen bekeken worden hoe we daar mee omgaan.