Voeding

Het dagverblijf verzorgt het eten en drinken van de kinderen. In het voedingsbeleid staat beschreven hoe we hiermee omgaan. We bieden de kinderen vers fruit, volkorenbrood, beleg, crackers, soepstengels, groente en rijstewafels etc. aan. We drinken met de kinderen thee, water en melk.

Flesvoeding voor baby’s dient u zelf mee te nemen in een afgemeten hoeveelheid, voorzien van naam op fles met speen. Dit maken we dan op het dagverblijf klaar. Het voedingspatroon voor de baby bespreekt u met de pedagogisch medewerkers.

Als uw kind een bepaald dieet heeft of bepaalde dingen niet lust, dan kunt u dit uiteraard doorgeven aan de pedagogisch medewerkers op de groep. Er kan dan samen bekeken worden hoe we daar mee omgaan.

Als uw kind andere producten nodig heeft, dan wij aanbieden, dan kunt u hier wellicht zelf zorg voor dragen. Speciale en afwijkende voeding (b.v. soja of dieetvoeding) zijn niet bij de prijs inbegrepen. Dit mag u zelf meegeven.