Kinderdagverblijf

Een boerderij is voor kinderen een plek waar veel te beleven is en waar kinderen de ruimte hebben om te spelen. Onze prioriteit gaat uit naar een veilige en prettige sfeer op De Boerderij. Kinderen moeten zich thuis en veilig voelen. Wanneer een kind zich veilig voelt en vertrouwen heeft, durft het te ontdekken en erop uit te gaan. Kinderopvang is een aanvulling op de thuissituatie. Het is belangrijk dat de wereld thuis en het leven op de kinderopvang bij elkaar aansluiten. Door goed contact met de ouders worden deze twee leefwerelden met elkaar verbonden. Wij houden zoveel mogelijk rekening met de regels, gewoonten, waarden en normen die de ouders het kind mee willen geven.

Op de Boerderij spelen we elke dag buiten. Buiten, waar er ruimte is om de verschillende seizoenen te beleven, om contact te hebben met de dieren. Samen met de kinderen verzorgen wij de pony, de kippen, de konijnen, de geiten en de schapen.

Natuurlijk gaan we ook regelmatig kijken bij de kalfjes en de melkkoeien, zodat de kinderen kunnen zien waar de melk vandaan komt.

Het kinderdagverblijf is aangesloten bij de VAK, Verenigde Agrarische Kinderopvang. Dat betekent dat wij werken met de kinderen volgens een pedagogische visie met een groen accent. Het groene accent is speciaal door de VAK-kinderopvang ontwikkeld en gaat in op de ontdekkingen die kinderen kunnen doen op een agrarisch kinderdagverblijf.