Visie

Het pedagogisch handboek van de VAK is gebaseerd op de volgende kernpunten;

Het bieden van emotionele veiligheid:

Wij zorgen voor een warme, veilige en vertrouwde omgeving waarin kinderen kunnen eten, drinken, slapen en spelen.

Een team van deskundige pedagogische medewerkers bieden de kinderen een optimale begeleiding. Hierdoor ervaart het kind de opvang als een veilige omgeving en kan het tot zijn recht komen. Wij geven de kinderen de ruimte om zichzelf te zijn en in hun eigen tempo te ontwikkelen. De veelzijdige binnen- en buitenruimte staan dagelijks tot hun beschikking om ontdekt te worden, door uitgedaagd te worden en door omarmd te worden. Het kind wordt met respect behandeld en voelt zich onvoorwaardelijk geaccepteerd.

De ontwikkeling van de persoonlijke competentie:

“De ontwikkeling van de persoonlijke competentie” van een kind betekent: het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en het opdoen van kennis, passend bij de aard van het kind. Voor jonge kinderen is het komen tot spel een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van  vaardigheden en het opdoen van kennis. Wij bieden de kinderen dan ook dagelijks een  uitdagende binnen- en buitenruimte waarin ze kunnen spelen, leren en leven zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De ontwikkeling van de sociale competentie:

Op de opvang komen kinderen als vanzelfsprekend met andere kinderen en volwassenen in contact. Kinderen worden gezamenlijk, in groepsverband, opgevangen en brengen hun dag door met de professionele pedagogisch medewerkers. Op deze manier leren zij spelenderwijs met de anderen omgaan en kunnen zij zich sociaal veelzijdig ontwikkelen. In contact met anderen ontwikkelt het kind zijn eigen sociale vaardigheden.

Het eigen maken van waarde en normen:

Voor het eigen maken van waarden en normen is het van belang dat kinderen kunnen leren van “dat wat hen wordt voorgeleefd”. Respectvol omgaan met elkaar, met de kinderen, met de levende natuur en materialen, staan daarbij voorop. De pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke voorbeeld functie.

Extra groene dimensie van de VAK:

Bij De Boerderij gaan kinderen dagelijks naar buiten. Met mooi weer is dit vaak vanzelfsprekend maar met de kou of regen is dat minder voor de hand liggend. Omdat wij het belang van natuur en buiten zijn voor de algehele gezonde ontwikkeling, zullen pedagogisch medewerkers hun best doen om het hele jaar door zo veel mogelijk met de kinderen naar buiten te gaan. Op De Boerderij zijn  dan ook materialen als laarsjes, overalls en regenbeschermende broeken aanwezig. Kinderen worden gestimuleerd maar echter nooit verplicht om naar buiten te gaan.