Tarieven

Per 1 januari 2023 is het uurtarief  voor schoolweken € 9,99 per uur voor een lange middag en € 10,23 voor een korte middag. Het uurtarief voor losse vakantiedagen is € 9,45 per uur en het uurtarief vakantiepakket is  € 8,20 per uur.

De werkelijke kosten worden bepaald door het uurtarief maal het aantal uren per week. Dit wordt omgerekend in een gemiddeld maandtarief op basis van 40 schoolweken en/of 11 vakantieweken. Eventuele extra uren worden tegen hetzelfde uurtarief achteraf in rekening gebracht. De betalingen dienen vooraf betaald te worden via automatische incasso. Het bedrag wat u maandelijks moet betalen wordt rond de 1e van de maand van uw rekening afschreven.

Jaarlijks wordt de prijs aangepast volgens index-cijfershuishoudens en Cao aanpassingen.